Parodos

„Norėčiau kalbėti apie kino magiją, nes aš esu jos užburtas.“ Avangardinio kino kūrėjui ir dėstytojui Adolfui Mekui – 90

˯Aprašymas

A. Mekas buvo ne tik talentingas, tačiau ir nestokojantis humoro jausmo, taip pat saviironijos. Išlikusi jo paties spausdinta „trumpa autobiografija“. Joje A. Mekas surašęs apie šimtą įvairių amatų ir darbų, kuriuos jam yra tekę dirbti per visą gyvenimą tiek Lietuvoje, tiek emigracijoje – Vokietijoje ir JAV.

 • His Life in His Own Hand - english.jpg

  Adolfo Mekų dirbtų darbų sąrašas

  I

  1925–1944 m.

  Pradinė mokykla, paruošiamoji, aukštoji mokykla, sodininkystės mokykla, komercijos institutas, dramos studija, telegrafistų kursai.

  Dirbti darbai, įvairūs gyvenimo užsiėmimai:

  Piemuo (avių, galvijų, kiaulių, naminių paukščių), pardavėjas iš sandėlio, pardavėjas nuo prekystalio, medkirtys, padienis darbininkas (fermose ir mieste), sodinukų įželdintojas (miškuose ir soduose), kūlimo mašinos operatorius, ūkininkas (tiek žiemos, tiek vasaros sezonais), žvejys, klapčiukas bažnyčioje, nelegalios spaudos leidėjas, kasininkas, likerio pardavėjas, draudimo nuo gaisro agentas, mokesčių surinkėjas, miestelio seniūnas, legitimuoto teatro aktorius, korespondentas, poetas, savaitraščio pardavimų vadybininkas, fantastikos ir apskritai rašytojas, duobaksys ir kitų darbų darbininkas kapinėse, dviračių taisytojas, pogrindinis kovotojas.  • His Life in His Own Hand - english-2.jpg

  Adolfo Mekų dirbtų darbų sąrašas

  II

  1944–1949 m.

  Vaidybos mokykla, Mainzo universitetas, miškininkystės kursai, audimo kursai, ūkininkavimo kursai, YMCA lyderystės kursai.

  Dirbti darbai, įvairūs gyvenimo užsiėmimai:

  Rašytojas, leidėjas, knygų vaikams redaktorius, spausdintojo padėjėjas, vaikų stovyklų patarėjas, aktorius, teatro vadybininkas, dramaturgas, tautinių šokių šokėjas, mago padėjėjas, teatro direktorius, mašininkas, mimeografo operatorius, tarptautinio vyno kontrabandininkas, kelionių vadybininkas, vertėjas, fotografas, šachmatų turnyrų dalyvis, sporto varžybų organizatorius, vaikų vaidybos mokytojas, paruošiamųjų tekstų redaktorius, paruošiamųjų tekstų perrašinėtojas, dainininkas ir šokėjas, ūkininkas (mechanizuotame ūkyje), medkirtys, gamyklos darbininkas (įvairių profilių), oro skrydžių prižiūrėtojas, alpinistas (Alpėse), korektorius, Santa Klausas, istorijų vaikams rašytojas ir leidėjas.

 • His Life in His Own Hand - english-3.jpg

  Adolfo Mekų dirbtų darbų sąrašas

  III

  1949–1958 m.

  CIA propagandos mokykla, Televizijos New Yorke vorkšopas, Bruklino TV ir Radijo mokykla.

  Dirbti darbai, įvairūs gyvenimo užsiėmimai:

  Tualetų valytojas didelėje gamykloje, virėjo padėjėjas, bufetininkas, plastikinių dėžių gamintojas gamykloje, radijo stoties buhalteris ir komentatorius, kino fotografas, staklių operatorius gamykloje, aukšto spaudimo staklių operatorius, čiužinių gamintojas, brigadininkas čiužinių gamykloje, duobkasys, vaikų prižiūrėtojas, vaikų fotografas, aktorius, rašytojas fantastas, knygų leidėjas, medžiotojas (tauriųjų elnių), tiltų tiesėjas Kanadoje, JAV karinių pajėgų kareivis, jūreivis, JAV karinių pajėgų fotografas, fotolaboratorijos darbuotojas, teletaipo operatorius, komunikacijos centro prižiūrėtojas, kompanijos politinis tarnautojas, renginių kareiviams organizatorius, scenarijų autorius, operatorius, sandėlio prižiūrėtojas, ekspedicijos į Peru metu filmo redaktorius, filmų mokyklose demonstruotojas, filmų bibliotekininkas Bruklino viešojoje bibliotekoje, kino mechanikas.

   

 • His Life in His Own Hand - english-5.jpg

  Adolfo Mekų dirbtų darbų sąrašas

  IV

  Dirbti darbai, įvairūs gyvenimo užsiėmimai nuo 1958 m.:

  Turistų gidas Meksikoje, muzikos kritikas ir reporteris, laikraščio leidėjas Pablo Casals muzikinio festivalio metu, papuošalų pardavėjas, turistas, rašytojas fantastas, anglų kalbos mokytojas Meksikoje, meninio filmo vadybininkas, aktorius, filmo redaktorius, garso režisierius, produkcijos vadybininkas leidykloje, filmų bibliografas, operatorius, režisierius, vagis etc.

 • His Life in His Own Hand - english-4.jpg

  Adolfo Mekų dirbtų darbų sąrašas

  V

  (tęsinys)

  Redaktorius, sekretorius kino asociacijoje, kino mechanikų instruktorius, organizatorius kino asociacijoje, laivybos klerkas, pakavimo ir išpakavimo ekspertas, žurnalo maketuotojas, kas ketvirtį išleidžiamo leidinio (ir mėnraščio) redaktorius, minėto leidinio reklamos skilties ir bendras vadybininkas, damos palydovas, namų dekoruotojas, viešųjų ryšių specialistas, šilkografijos meistras, pagalbinis, filmo „Sunday Junction“ produkcijos vadybininkas, filmo garso operatorius, filmų festivalio komisijos narys.

 • His Life in His Own Hand - english-6.jpg

  Adolfo Meko autobiografija

  VI

  Apibendrinimas:

  Visa tai ne išsigalvojimas. Tai yra gyvenimo liudijimas. Kiekvienas, kuriam ar su kuriuo aš dirbau, buvo ir yra pačios geriausio nuomonės apie mano darbą. Visuose šiuose darbuose ir užsiėmimuose aš buvau pats geriausias.

  Nebuvau atleistas nė iš vieno darbo. Daugelį darbų dirbau be atlygio. Kiekvienoje mokykloje ir kursuose buvau apdovanotas.

  Pažymiu, kad:

  a) galiu įvykdyti bet kokius įsipareigojimus ir atlikti bet kokius darbus kokybiškai, jeigu jie nereikalauja didelių inžinerinių ir elektroninių žinių;

  b) pasamdytas trumpam laikui būčiau geriausias darbuotojas, kokį tik jūsų kompanija yra turėjusi;

  c) šiuolaikinis ėjimas iš proto dėl specializacijos yra nieko vertas. Protingas ir turintis vaizduotę žmogus gali dirbti bet kokius darbus ir atlikti bet kokias užduotis.

 • His Life in His Own Hand - english-7.jpg

  Adolfo Meko autobiografija

  VII

  Adolfas Mekas, gimiau 1925 m. Semeniškiuose, Lietuvoje.

  Lietuvoje mokiausi ir dirbau:

  Viešojoje Laudzadiškio mokykloje, Papilio paruošiamojoje mokykloje, sodininkystės mokykloje Kaune, baigiau Radijo ir Telegrafo kursus, rusų kalbos kursus.

  Piemenavau tėvų ūkyje, dirbau samdomu piemeniu, padėjėju tėvų ūkyje, pardavėju sandėlyje, kasininku, laikraščio korespondentu, buvau pogrindinės organizacijos nariu, klapčiuku bažnyčioje, draudimo nuo gaisro agentu, miestelio mero padėjėju, ūkininku, savaitraščio dispečeriu, sienlaikraščio redaktoriumi, poetu, profesionaliu aktoriumi.

   

  Vokietijoje mokiausi ir dirbau:

  Privačiuose vokiečių kalbos kursuose, privačiuose italų kalbos kursuose, studijavau Mainzo universitete, lankiau rusų kalbos kursus, anglų kalbos kursus, YMCA lyderystės kursus, ūkininkų kursus, tekstilės kursus, miškininkystės kursus.

  Buvau darbininku karo pramonės gamykloje, ūkininku, miško kirtėju, kasdienio biuletenio leidėju, teatro vadybininku, redaktoriumi, knygų redaktoriumi ir leidėju, knygų autoriumi, bibliotekininku, scenos direktoriumi, profesionaliu aktoriumi, scenos ir kostiumų dizaineriu, lėlių teatro aktoriumi, komercijos vadybininku teatre, tautinių šokių šokėju, YMCA lyderystės kursų klausytoju.

 • His Life in His Own Hand - english-8.jpg

  Adolfo Meko autobiografija

  VIII

  (Trumpa autobiografija)
  Studijavau Vokietijoje, Mainzo universitete literatūrą ir teatrą. Penkis metus praleidau teatre kaip aktorius, direktorius ir scenarijų autorius, prieš tai, kai pasukau į kino sritį.

  Per savo gyvenimą dirbau įvairiausius (kartais pavojingus) darbus: korespondento, klapčiuko, mokesčių surinkėjo, duobkasio, bibliotekininko, tarptautinio šnipo, tautinių šokių šokėjo, vyno kontrabandininku, fotografu, vertėju, dainininku, oro skrydžių operatoriumi, laivų statytoju, teletaipo operatoriumi, sandėlio prižiūrėtoju, pagalbiniu, produkcijos vadybininku spaustuvėje, turistų gidu, muzikos kritiku, papuošalų pardavėju, kino režisieriumi.

  Čia išvardyta tik keletas užsiėmimų iš beveik 250 pozicijų.

  Dirbau su Jonu Meku kuriant filmą “Guns on the Trees” („Ginklai medžiuose“), taip pat šiame filme turėjau nedidelį vaidmenį. Taip pat režisavau filmą “The Brig” („Karinis kalėjimas“).

  Esu parašęs novelių, scenarijų ir trumpų apsakymų.

  1953 m. buvau vienas iš žurnalo “Film Culture” („Kino kultūra“) įkūrėjų.

  Sukūriau scenarijų ir režisavau filmą “Hallelujah the Hills” („Aleliuja kalvoms“) (1963).

  Tai romantinė komedija. Himnas meilei, jaunystei ir draugystei. Filmas buvo pastebėtas ir įvertintas kaip vienas įsimintiniausių 1963 metų filmų.

  Sukūriau scenarijų ir režisavau filmą “The Double-barrelled detective story” („Dvivamzdė detektyvinė istorija“) (1965)

  Tai rūstaus humoro vesternas Marko Tveno apysakos motyvais.

   

  Adolfas Mekas sako dar kartą:

  Norėčiau nekalbėti apie kino istoriją, nes neprisimenu vardų.

  Norėčiau neaptarinėti kino estetikos, nes tai reikalauja ilgų studijų.

  Norėčiau nekalbėti apie kino blogį, nes mus stebi angelai.

   

  Norėčiau kalbėti apie kino magiją, nes aš esu jos užburtas.

  Norėčiau kalbėti apie kiną kaip apie žaidimą ir laimę, nes aš esu jį įsimylėjęs.

  Norėčiau kalbėti apie kiną kaip apie profesiją ir techniką, rankų amatą ir meistriškumą.