Parodos

In memoriam Algimantui Keziui (1928–2015)

˯Aprašymas

Vasario 23 d. mirė fotografas, JAV lietuvių kultūros veikėjas Algimantas Kezys.

 

Algimantas Kezys gimė 1928 m. Lietuvoje. Pasitraukęs į Vakarus dar prieš sovietams okupuojant gimtąją šalį, A. Kezys 1950 m. atvyko į Jungtines Valstijas studijuoti, siekdamas tapti jėzuitų kunigu. 1956 m. gavo filosofijos magistro laipsnį Lojolos universitete Čikagoje. Paskirtas į lietuviškąją Tėvų jėzuitų arkivyskupiją jis tarnavo (vėliau atsisakė kunigystės) savo tautiečiams Čikagoje ir kituose Jungtinių Valstijų miestuose. Dirbdamas Čikagoje A. Kezys įkūrė Lietuvių fotobiblioteką ir Lietuvių bibliotekos leidyklą, kuri leido literatūrą etninėmis temomis. Nuo 1974 iki 1977 m. vadovavo Lietuvių jaunimo centrui Čikagoje, o 1980 m. šiaurinėje miesto dalyje įkūrė meno galeriją, kuri siekia tenkinti pasaulinės lietuvių bendruomenės interesus. Meninius polinkius A. Kezys ugdė pasinerdamas į fotografijos meną. „Nuotrauka yra susižinojimo priemonė, kuria vienas asmuo perduoda kitam ne tik savo matytus vaizdus, bet ir mintis bei jausmus. Tai vaizdinė komunikacija. Ji susiformuoja fotografo sąmonėje, pereina per fotoaparatūros mechanizmą ir pagaliau randa atgarsį kitame žmoguje. <...> Fotografijos meno esmė yra ne fotografavimas, bet matymas“, – savo albumo „A retrospektyva“ (1995) įžangoje rašė A. Kezys. Fotografo talentas buvo pripažintas 1965 m., A. Keziui surengus pirmąją savo parodą Čikagos meno institute. Nuo tada jis eksponavo kūrinius daugelyje Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Europos muziejų, jo darbai pasirodydavo žurnaluose ir knygose abipus Atlanto. A. Kezys parengė ir išleido apie 40 meno albumų, knygų, sukūrė dokumentinių filmų apie žymius lietuvių išeivijos asmenis, kultūros įvykius, sukaupė lietuvių dailės archyvą. Jo fotografijų turi įvairūs muziejai, tarp jų – Čikagos meno institutas, Moderniojo meno muziejus, Metropolitano meno muziejus (abu Niujorke), Nacionalinė biblioteka Paryžiuje. Ne viena A. Kezio paroda buvo eksponuojama ir Lietuvoje. 2005–2006 m. A. Kezio fotografijų parodos „Lithuania“, „Chicago“ ir „Angelai“ buvo eksponuojamos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Vėliau šias parodas autorius bibliotekai padovanojo. Pats fotomenininkas apie savo kūrybą yra pasakęs: „Nesu fotodokumentacijos kūrėjas, kurio nuotraukos būtų datuotos, asmenys atpažinti, įvykiai metrikuoti. Nesu nė foto essays ar nuotraukų virtinės gamintojas, o fotografas, kuris išsako visą mintį vienoje nuotraukoje. Paveikslo forma mane žavi daugiau negu turinys. Turinį dažnai laikau antraeiliu. Man beveik nesvarbu, ar fotografuojamas objektas yra žmogus, paukštis ar akmuo. <...> Pasaulis yra pilnas grožio ir prasmės, tad jo užteks visiems. Tik reikia jį atrasti, juo grožėtis...“

Parodą parengė Ryšių su visuomene skyriaus Renginių grupės vyriausioji vadybininkė-grupės vadovė Nijolė Jonaitienė