Parodos

Algirdas Petrulis. „Tapyba ne menas, o gyvenimo būdas“

Dailininko Aloyzo Stasiulevičiaus sodyboje. Iš kairės: Aloyzas Stasiulevičius, Algirdas ir Ona Petruliai, Marija ir Jonas Švažai. 1975

  • Data: 1975
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: Dailininko A. Stasiulevičiaus sodyboje
  • Šaltinis: Dailininko šeimos archyvas
  Dailininko Aloyzo Stasiulevičiaus sodyboje. Iš kairės: Aloyzas Stasiulevičius, Algirdas ir Ona Petruliai, Marija ir Jonas Švažai. 1975
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.