Parodos

Alma Karosaitė: Eilėrašti, o tikras mano vaike...

˯Aprašymas

2015 m. sausio 19-ąją poetė Alma Karosaitė būtų šventusi jubiliejų. Ji pati žaismingai ir poetiškai pasakytų „būtų sukakę septynios vaikystės“. Deja... 2014 m. rugsėjo 8 d. išgirdome apie tragišką talentingos poetės mirtį...

Minint Almos Karosaitės 70-ąsias gimimo metines, Rašytojų sąjungoje vyko atminimo valanda. Tai buvo bendras Rašytojų klubo ir Nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centro renginys (VLC), kurį vedė vaikų literatūros specialistas doc. Kęstutis Urba.

Alma Karosaitė išleido 33 eilėraščių knygas, kurių didžioji dalis priklauso vaikų auditorijai. Dvi paskutinės – nauja eiliuota pasaka „Lapės paso paieška“ ir 100 eilėraščių rinktinė „...mylėjau, betgi pavargau...“ išleistos pasitinkant šį jubiliejų. Jas pristatė „Charibdės“ leidyklos direktorė Rita Kubilienė ir „Žuvėdros“ leidyklos  direktorius Stasys Lipskis. Apie rašytojos kūrybą kalbėjo poetas, literatas Antanas Šimkus. Prisiminimais dalijosi sūnėnas Artūras Karosas, rašytojai ir poetai Gintarė Adomaitytė, Algimantas Zurba, Zita Gaižauskaitė, Vidmantė Jasukaitytė, Zenė Sadauskaitė, literatūrologas Jonas Linkevičius ir kt. Leidėjas A. Karosas papasakojo, kad visai neseniai Almos knygų pasirodė ir anglų bei rusų kalbomis. Vakare skambėjo ir poetės balsas –  radijo archyvo įrašas, ir jos eilės, kurias deklamavo Vilniaus m. vaikų lopšelio – darželio „Gudrutis“ auklėtiniai ir aktorė Lilija Žadeikytė.

Kadangi Alma Karosaitė buvo vaikų poetė, IBBY Lietuvos skyriaus narė, ypač glaudus ir šiltas ryšys ją siejo su VLC. Ji dalyvaudavo įvairiuose vaikų literatūros renginiuose, buvo dažna viešnia Nacionalinėje bibliotekoje. Čia ji surengė du savo jubiliejinius vakarus – 50-mečio ir 60-mečio, kūrybinės veiklos parodą (2005 m.), dalyvavo „Poezijos pavasario“ skaitymuose, susitikimuose su moksleiviais.  

Alma Karosaitė turėjo nepaprastą talentą eiliuoti. Ji niekuomet neatsisakydavo sukurti  sveikinimų tekstų kolegoms jubiliejų proga. Ji sukūrė eiliuotų veiklos istorijos pasakojimų, renginių scenarijų „Berniuko Žirniuko“ teatro (2005 m. ) ir VLC (2013 m.) jubiliejų renginiams. Daugeliui išliko šviesus prisiminimas iš 2013 m. rugsėjį Pakretuonėje vykusio VLC 50-mečio renginio, kur pati Alma ir skaitė tuos tekstus. Nemažai akimirkų praleidus kartu, visai nesunku buvo parinkti ir parodyti atminimo vakaro svečiams kelias dešimtis vaizdų, nuotraukų iš tų laikų, kai Alma Karosaitė buvo drauge su mumis. 

Roma Kišūnaitė