Parodos

Vytautas P. Bložė. Pasaulį priimti tokį, koks jis yra

˯Aprašymas
Poetinis V. P. Bložės pasaulis – polifoninė, įvairialypė, paradoksiška, daugiaspalvė ir daugiaklodė vienovė. Tam išreikšti pasitelktas epas ir lyrika, laisvas verlibro eiliavimas, įvairių stilių mišinys. Kūryboje daug vaizduotės laisvės, kuri suteikiama ir skaitytojui. Potekstė vaidina itin svarbų vaidmenį ir skaitančiajam tenka garbė tapti poeto bendraautoriumi. To ir linkime, pateikdami pluoštą knygomis išleistų poezijos kūrinių.