Parodos

Vytautas P. Bložė. Pasaulį priimti tokį, koks jis yra

˯Aprašymas

Poetui, vertėjui Vytautui Petrui Bložei sukako 85 metai. Gimė 1930 m. vasario 9 d. Baisogaloje, farmacininko ir bitininko šeimoje, mėgusio muzikuoti, režisuoti mėgėjiškus lietuvių spektaklius. Mokėsi Kėdainių gimnazijoje, kuriai vadovavo rašytojas J. Paukštelis. Vėliau – Šeduvos ir Kauno gimnazijose. Išvežus tėvus į Sibirą, nutraukė mokslą. Dirbo monteriu, buhalteriu. 1949 m. Kaune išlaikė abitūros egzaminus. Studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) rusų filologiją. 1951–1956 m. dirbo Grožinės literatūros leidyklos poezijos vertimų redaktoriumi. Nuo 1956 m. atsidėjo kūrybiniam darbui. 1975 m. apsigyveno Druskininkuose. Ankstyvuosiuose eilėraščiuose, parašytuose XX a. 6-ąjį dešimtmetį, atsispindi pokario tragizmas. Rinkiniuose „Septyni šienpjoviai“ (1961), „Nesudegantys miestai“ (1964) ryškus posūkis į avangardizmą. Vytauto P. Bložės poezija – įvairialypė vienovė, derinami skirtingi stiliai, ryški prozos ir poezijos sintezė. Rinkiniuose „Iš tylinčios žemės“ (1966), „Polifonijos“ (1981), „Žmonės“ (1984), „Tuštuma“ (2001), poemoje „Miko Kėdainiškio laiškai sau pačiam…“ (1986) montažo principu jungiami perkurti mitų ir folkloro motyvai, įterpta istorinių veikalų citatų. Lyrinių poemų rinkinyje „Noktiurnai“ (1990), eiliuotoje poemoje „Ruduo“ (1996) praeitis ir dabartis susipina į vientisą pasakojimą. Poezijos rinkinys „Visai ne apie tai“ (1998) pasižymi rytietišku minimalizmu. Kūrybai būdinga epiškumo ir lyriškumo dermė, etinis patosas, tautinė savimonė. Išleido poezijos rinkinius „Prieš išskrendant tau ir man“ (2004), „Papildymai“ (2006), „Tu palikai mane užmigusį“ (2007). Parašė dainų tekstų rinkinį „Dainos“ (1976). V. P. Bložės kūrinių išversta į anglų, latvių, lenkų, rusų, ukrainiečių ir kt. kalbas. Išvertė M. Lermontovo, A. Puškino, F. Schilerio, H. Heine`s, R. M. Rilkės, K. Kavafio ir daugelio kitų autorių kūrybos – eilėraščių, poemų, dramų. V. P. Bložės kūryba įvertinta: 1986 m. – Jotvingių premija, 1991 m. – Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 1997 m. – „Poezijos pavasario“ laureatas, 1997 m. – „Poezijos pavasario“ prizas už vertimus į lietuvių kalbą, 2000 m. – Gedimino 4 laipsnio ordinu, 2004 m. – Literatūrine „Varpų“ premija. *** Vytauto P. Bložės darbų ir literatūros apie jį bibliografiją rasite žurnale „Bibliotekų darbas“ 1971, nr. 10, p. 14–15; 1979, nr. 12, p. 33; 1989, nr. 12, p. 33; Tarp knygų. 1999, nr. 12, p. 43–44; 2004, nr. 12, p. 37–38; 2009, nr. 12, p. 32–34. Nacionalinės bibliotekos kataloguose: http://www.libis.lt http://vaizdai.libis.lt http://www3.lrs.lt:10000/pls/bkc/bkc_web.login