Parodos

BRONIUS RADZEVIČIUS. „Ak, gesinkite rudenio grožį, jis dilgina širdį...“

 • dainius_vaitiekunas1.jpg

  Dainius Vaitiekūnas.

  D. Vaitiekūnas – Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorius, Lituanistikos fakulteto mokslo prodekanas. 2000 m. apgynė daktaro disertaciją tema Diskurso struktūros Broniaus Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“. 2001 m. sudarė straipsnių rinkinį Kūrybos studijos ir interpretacijos: Bronius Radzevičius. 2004 m. išleido monografiją Pasakojimas Broniaus Radzevičiaus „Priešaušrio vieškeliuose“.

  Straipsnį skaitykite čia >> PDF

 • logotipas400.jpg

  Parodos logotipas.

  Straipsniai šia tematika:
  Aprašymas romane: Broniaus Radzevičiaus „Priešaušrio vieškeliai“ // Žmogus ir žodis. 2001, t. 2, nr. 3, p. 35–39.
  B. Radzevičiaus „Priešaušrio vieškeliai“ ir modernumo paradigma // Komparatyvistika šiandien. Vilnius: VPU, 2000. p. 146–149
  Broniaus Radzevičiaus romano „Priešaušrio vieškeliai“ vertė“ // Lietuvių raštijos ir istorijos studijos. Vertybių raiška literatūroje. Vilnius: VPU, 2005, t. 2. p. 202–210.
  Laiko struktūros Broniaus Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“ // Literatūra. 2001, nr. 43 (1), p. 76–83.
  Lietuviškojo indentiteto problema Broniaus Radzevičiaus „Priešaušrio vieškeliuose“ // Tautinio tapatumo ir tautinės kultūros problemos. Vilnius: Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001. p. 156–163

 • logotipas400.jpg

  Parodos logotipas.

  Onirinis diskursas B. Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“ // Edukologija. Kalbotyra. Literatūrologija. I respublikinė doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija. Jaunųjų mokslininkų darbai. Vilnius: VPU, 1997. p. 312–315.
  Paratekstas B. Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai // Žmogus ir žodis. 2000, t. 2, nr. 2, p. 80–86.
  Pasakojimai Broniaus Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“ // Lituanistica. 2001, nr. 1 (45), p. 104–116.
  Reikšmės struktūros B. Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“ // Teksto slėpiniai. 2000, nr. 3.