Parodos

BRONIUS RADZEVIČIUS. „Ak, gesinkite rudenio grožį, jis dilgina širdį...“

Kašelionis B. Slaptoji daiktų prasmė ar niekybė? // Šiaurės Atėnai. 1997, kovo 1, p. 11.