Parodos

Eduardas Volteris. Gyvenimas dokumentuose

˯Aprašymas

Svarbią prof. Eduardo Volterio palikimo dalį sudaro senųjų lietuviškosios raštijos tekstų perspausdinimas ir kalbinės medžiagos rinkimas bei tyrinėjimas. Reikšmingiausi jo darbai: Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ (1886 m.), Mikalojaus Daukšos „Postilės“ (1904, 1909, 1927 m.) perspausdinimas, „Lietuviška chrestomatija“ (1901 ir 1904 m. leidimai) bei Mykolo Miežinio lietuvių-latvių-lenkų-rusų kalbų žodyno redagavimas ir leidimas (1894 m.). Kelionių po Lietuvą metu E. Volteris rinko medžiagą apie žymius lietuvių raštijos, kultūros veikėjus, domėjosi jų kūryba. Periodinėje spaudoje buvo paskelbti įvairiomis progomis rašyti profesoriaus straipsniai, parengti pranešimai apie Simoną Daukantą, Konstantiną Sirvydą, Liudviką Rėzą, Simoną Stanevičių, Dionizą Pošką, Kristijoną Donelaitį, Motiejų Valančių, Joną Basanavičių ir daugelį kitų.