Parodos

Išgryninto vaizdinio meistras. Tapytojui Eugenijui Antanui Cukermanui – 80

˯Aprašymas

Maždaug nuo 1998 m. jo tapyba skaidrėja, atsiranda daugiau spalvinių plokštumų, neturinčių griežtų ribų, o grafinis pradas vis labiau ir labiau krypsta į spalvinę ir faktūrinę niuansuotę. Čia svarbus ir filosofinis E. A. Cukermano tapybos „pamušalas“. Tapymo procesą pats menininkas paradoksaliai apibūdina ne kaip tiesiog vieno dažų sluoksnio klojimą ant kito, bet priešingai, kaip tam tikrų dvasinių klodų „išvadavimą“ iš baltos drobės. Iš tiesų menininkas, vis augindamas faktūras, klodamas dažą ant dažo, ne užkloja, o atveria, nukloja sluoksnį po sluoksnio, kol prisikasa iki to, giliausiojo, prasmingiausiojo. Čia tiktų dailėtyrininko Viktoro Liutkaus citata apie Cukermano kūrybos filosofinį pobūdį: O vis dėlto – kokios prasmės glūdi Cukermano paveiksluose, už vienokių ar kitokių pavadinimų? Pirmiausia – laiko ir erdvės asociacija. Abstrakcija suponuoja universalią, beribę erdvę, o ši – amžinąją laiko slinktį. Jo drobių paviršiuose, besikeičiančiose ir sunkiai įžvelgiamose konfigūracijose, veriasi laiko tėkmės paveiktas ir nuolat veikiamas aplinkinis pasaulis; justi fizinio paviršiaus nusidėvėjimas, trapumas, tarsi kažkokie „kultūrų pelėsiai“ būtų įsiėdę į kūnus ir, laikui bėgant, juos dematerializavę, nudaiktinę iki blyškios dėmės. Erdvinis vaizdo sąlygiškumas dar labiau pabrėžia, kad tai, kas nutapyta, būdinga ne konkrečiai vietai, teritorijai ar kultūrai. Minėtų spalvinių „zonų“ išdėstymas, jų sąlytis ir kartu saviizoliacija kažkuo panašūs į nematomo, nevaizduojamo geto erdves mieste, į „mažo-uždaro“ ir „didelio-atviro“ saryšį individo kasdienybėje, kultūroje, istorijoje. Menininkas brėžia laiką ir erdvę paveiksluose ne kaip fizinę gyvenimo liniją, ne kaip akimi aprėpiamą erdvės horizontalę, bet kaip idėjos, tikėjimo vertikalę. Tai – E. A. Cukermano paveikslų „kultūra“. (Viktoras Liutkus. Eugenijus Antanas Cukermanas: Man abstrakcija yra natūralus kalbėjimo būdas. Dailė, 2001, nr. 1). E. A. Cukermanas šiuo metu laikomas vienu iškiliausių ir intelektualiausių mūsų abstrakčios modernios dailės atstovų.