Parodos

Lietuvių išeivijos žiniasklaidos lūžiai po 1990 metų

 • ED1.png

  Klausimai: 


  a) Parodos pavadinime svarbią vietą užima žodis „lūžiai“. Aptarkite, kokius lūžius ir kodėl patyrė lietuvių žiniasklaida užsienyje po 1990 metų.

  b) Kokios istorinės aplinkybės lėmė lietuviškos žiniasklaidos užsienyje atsiradimą?

  c) Kokį vaidmenį (-is) atliko ir šiandien vis dar atlieka lietuvių žiniasklaida užsienyje?

  d) Kaip manote, su kokiais iššūkiais lietuvių žiniasklaida užsienyje susiduria šiandien?

 • ED2.png

  Kūrybinė užduotis


  Jūsų klasė draugauja su viena iš užsienyje veikiančių lituanistinių mokyklų. Neseniai tos mokyklos mokiniai atsiuntė jums savo laikraštuką, kuriame papasakojo apie savo mokyklą, pasidalijo naujienomis apie visos mokyklos ir savo klasės veiklą. Sukurkite ir jūs savo laikraštį. Laikraštis turi turėti pavadinimą, galbūt šūkį, kelias rubrikas, vedamąjį. Nepamirškite nuotraukų! Kuriant laikraštį siūlome naudotis „Google“ teksto redagavimo įrankiu „Google Slides“.

 • ED3.png

  Kūrybinė užduotis


  Paprastai radijo stotys ir net laidos prasideda kokia nors išskirtine įžanga ar šaukiniu. Sukurkite savo mokyklos radijo stoties arba sugalvotos laidos šaukinį. Pavyzdžių ieškokite parodos skyriuje „Audiovizualinė žiniasklaida“ (pvz., „Pelkių žiburėlis“, „Lithuanian Melodies“, „Gintariniai aidai“, „Lietuviai Norvegijoje“, „Lietuvos aidai“ ir kt.).

 • ED4.png

  Kūrybinė užduotis

  Įsivaizduokite, kad esate kurioje nors užsienio šalyje įsikūrusi lietuvių bendruomenė. Viena iš svarbiausių ir pagrindinių jūsų, kaip bendruomenės, užduočių – suburti toje šalyje gyvenančius lietuvius, informuoti juos apie bendruomenės naujienas, renginius, veiklą. Sugalvokite, kokios šalies bendruomenė jūs esate ir kokį žiniasklaidos kanalą naudosite, sukurkite logotipą – grafinį savo bendruomenės ženklą. Logotipų pavyzdžių ieškokite parodos skyriuose „Spauda Europoje“, „Spauda JAV“, „Spauda Kanadoje ir Australijoje“ ir kt., ypač skyriuje „Komunikacija persikelia į internetinę erdvę“.