Parodos

Lietuvių išeivijos žiniasklaidos lūžiai po 1990 metų

Belgijos lietuvių bendruomenės tinklalapio iniciatorės 2006 m. buvo išrinktos į Belgijos lietuvių bendruomenės valdybą.

    • Data: 2006
    • Aprašymas: Belgijos lietuvių bendruomenės tinklalapio iniciatorės 2006 m. buvo išrinktos į Belgijos lietuvių bendruomenės valdybą. Sėdi (iš kairės) Regina Pauliukovaitė (iždininkė) ir Aurelija Norienė (pirmininkė, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė); stovi (iš kairės) a. a. Virginija Dvaranauskaitė (valdybos narė), Kristina Jakavičiūtė (sekretorė), Rasa Vilčiauskaitė (vicepirmininkė, mokyklos vadovė, atsakinga už kultūrą), Kristina Bradaitytė-Roekaerts (atsakinga už žiniasklaidą ir kultūrą), Jurgita Žemaitytė (atsakinga už žiniasklaidą, parapijos reikalus).
    • Tema: Spauda Europoje. Belgijos lietuvių bendruomenė. Leidinys „Kaleidoskopas“.
    Belgijos lietuvių bendruomenės tinklalapio iniciatorės 2006 m. buvo išrinktos į Belgijos lietuvių bendruomenės valdybą.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.