Parodos

Lietuvių išeivijos žiniasklaidos lūžiai po 1990 metų

„Draugas News“ viršelis, 2020 m. kovo 15 d.

  • Data: 2020
  • Aprašymas: „Draugas News“ pradėjo eiti 2013 m. Kaip ir lietuvišką „Draugą“, mėnraštį leidžia Lietuvių katalikų spaudos draugija.
  • Tema: Spauda JAV. „Draugas News“. 2020 m. kovo 15 d.
  • Kalba: anglų
  „Draugas News“ viršelis, 2020 m. kovo 15 d.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.