Parodos

Lietuvių išeivijos žiniasklaidos lūžiai po 1990 metų

Paskutinis „Akiračių“ numeris, išleistas išeivijoje, 2005 m. sausis

  • Data: 2005, sausis
  • Aprašymas: Vienam iš dviejų mėnraščio redaktorių – Liūtui Mockūnui – nutarus persikelti gyventi į Lietuvą, buvo nuspręsta „Akiračius“ uždaryti. Leidinio bičiuliai Lietuvoje, susibūrę į „Akiračių“ rėmėjų klubą, nusprendė tęsti mėnraščio leidybą.
  • Tema: Į Lietuvą perkelta spauda. „Akiračiai“. 2005 m. sausis
  • Kalba: lietuvių
  Paskutinis „Akiračių“ numeris, išleistas išeivijoje, 2005 m. sausis
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.