Parodos

Dr. Jonas Šliūpas: lietuvių tauta kitąkart ir šiandien...

J. Šliūpo gimimo metrikai.

    • Šaltinis: LCVA F. 1. Byla 1.
    J. Šliūpo gimimo metrikai.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.