Parodos

Dr. Jonas Šliūpas: lietuvių tauta kitąkart ir šiandien...

Antras iš kairės (pirmoje eilėje) dr. J. Šliūpas su Šiaulių gimnazistais. 1923 m.

    • Šaltinis: LCVA. F. 1. Byla 649. P. 1.
    Antras iš kairės (pirmoje eilėje) dr. J. Šliūpas su Šiaulių gimnazistais. 1923 m.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.