Parodos

Dr. Jonas Šliūpas: lietuvių tauta kitąkart ir šiandien...

Palangos burmistras J. Šliūpas sveikina Pasaulio skautų vadovą lordą Baden-Powell. 1933 m.

    • Šaltinis: LCVA F. 2. Byla 574.
    Palangos burmistras J. Šliūpas sveikina Pasaulio skautų vadovą lordą Baden-Powell. 1933 m.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.