Parodos

Juozas Aputis. Švytinčio krūmo beieškant

˯Aprašymas

Prozininkas, vertėjas, lieratūros kritikas Juozas Aputis gimė 1936 m. birželio 8 d. Balčiuose, Raseinių raj. 1960 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1959–1969 m. dirbo „Literatūros ir meno“, 1969–1977 m. „Girių“, 1980–1990 m. „Pergalės“, 1991–2001 m. „Metų“ redakcijose. 1990–1991 m. „Pergalės“, 1991–1994 m. „Metų“ vyriausiuoju redaktoriumi, 1995–2001 m. „Metų“ prozos skyriaus vedėju. LRS mėnraščio „Pergalė“ (1980–1990), „Metai“ (nuo 1991) redkolegijos narys, Lietuvos rašytojų sąjungos (1967), valdybos (1990), Lietuvos respublikos nacionalinių literatūros ir meno premijų komiteto (1998 m.) narys. Mirė 2010 m. vasario 28 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse Rašytojų kalnelyje.