Parodos

Kazys Grinius – gydytojas, švietėjas, Ministras Pirmininkas ir Prezidentas

Iš dešinės: Lietuvos konsulas Čikagoje P. Daužvardis, dr. K. Grinius, operos solistė S. Adomaitienė, advokatas A. Olis, moksleivė I. Juodeikaitė Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF’o) renginio Čikagoje metu. 1947 m. gegužės 12 d.

    • Šaltinis: LCVA. P-21799
    Iš dešinės: Lietuvos konsulas Čikagoje P. Daužvardis, dr. K. Grinius, operos solistė S. Adomaitienė, advokatas A. Olis, moksleivė I. Juodeikaitė Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF’o) renginio Čikagoje metu. 1947 m. gegužės 12 d.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.