Parodos

Lietuvos baletui - 90. Léo Delibes „Coppelia“ 1925-2015

Baleto trupė 1940 m.

  • Data: 1940
  • Aprašymas: Dešinėje ant grindų sėdi: Galina Čeglokovaitė, prie jos priklaupęs Juozas Ambrazas, kairėje – Hendrikas Jagminas, už jo – Irena Eidrigevičiūtė; viduryje sėdi: Juozas Grybauskas, Mykolas Bukša, Genovaitė Sabaliauskaitė, Bronius Kelbauskas; I eilėje stovi (iš kairės): Eugenijus Bandzevičius, [?], Antanina Bliumaitė, [?], Elena Vyčaitė, Vilhelmina Radzevičiūtė, Tatjana Babušinaitė, Olga Zateplinskaitė, Marija Sarnauskaitė, Zinaida Smolskaitė, Vladas Miliūnas, [?], Tamara Sventickaitė, Vytautas Aukščiūnas, Tamara Kublickaitė, Borisas Čunovas, Petras Volkovas, Vaclovas Germanavičius, Stasys Modzeliauskas, pianistas Stasys Kalvaiti, Ksaveras Knitaitis; II eilėje – Stasys Tamošiūnas, Marija Galočkinaitė, Simas Velbasis, Nadežda Kaliskienė, Alfonsas Liepinis, [?], Adolfas Butkus, Elena Staničkaitė, [?]
  • Tema: Baleto trupė 1940 m.
  • Šaltinis: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras / Jonas Bruveris. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006 (Vilnius : Standartų sp.). - 591, [1] p.
   Muzikos skyriaus fondai M5-217
  Baleto trupė 1940 m.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.