Parodos

Lietuvos baletui - 90. Léo Delibes „Coppelia“ 1925-2015

Valstybės teatro baleto artistai po „Kopelijos“ spektaklio Monte Karle 1935 m.

  • Data: 1935
  • Aprašymas: Iš kairės: Borisas Čunovas (priklaupęs), ant grindų sėdi Tatjana Babuškinaitė, Tamara Kublickaitė, Galina Čeglokovaitė, Veronika Adomavičiūtė, Nadežda Kaliskienė, Marija Juozapaitytė, Nikalojus Zverevas, už jo – Stasys Tamošiūnas, aukštėliau sėdi [?], Leiba Hofmekleris, Monte Karlo baleto vadovas Rene Blumas, Vera Nemčinova, Mstislavas Dobužinskis, Monte Karlo baleto šokėja Vera Kirsanova, Bronius Kelbauskas, stovi [?], albina Gaidukaitė, Olga Malėjinaitė, [?], Marija Sarnauskaitė, [?], Eugenijus Bandzevičius, Jadvyga Jovaišaitė, Zinaida Zateplinskaitė, Irena Eidrigevičiūtė, Anatolijus Obuchovas, Elena Vyčaitė, Janina Drazdauskaitė, Jonas Vasiliauskas, Adolfas Butkus, [?], Simas Velbasis, Vytautas Aukščiūnas, Juozas Ambrazas.
  • Tema: Valstybės teatro baleto artistai po „Kopelijos“ spektaklio Monte Karle 1935 m.
  • Šaltinis: Kultūros barai : kultūros mėnesinis žurnalas. 2010 m. Nr. 12
   Muzikos skyriaus fondai Mp3-31 2010 m. Nr. 12
  Valstybės teatro baleto artistai po „Kopelijos“ spektaklio Monte Karle 1935 m.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.