Parodos

„Jo gyslomis teka upė...“˜. Markui Tvenui – 180

Paminklas Tomui Sojeriui ir Heklberiui Finui Hanibalo mieste (JAV)

    • Šaltinis: Ромм, А.С. Марк Твен и его книги о детях. – Ленинград: Детгиз, 1958.
    Paminklas Tomui Sojeriui ir Heklberiui Finui Hanibalo mieste (JAV)
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.