Parodos

Mykolas Kleopas Oginskis. „Tėvynės labui įnešu savąją dalį: turtą, darbą ir gyvenimą“

Kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio antkapinis paminklas Santa Crose bazilikoje Florencijoje. Foto V. Rutkauskas. 2008 m.

    Kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio antkapinis paminklas Santa Crose bazilikoje Florencijoje. Foto V. Rutkauskas. 2008 m.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.