Parodos

Ne reklama, bet faktas!

 • piliulės.jpg

  "CASCARA MIDY: nuolatinis ir atkaklus vidurių susiturėjimas. Vidurių paleidžiamosios piliulės..."

  (...) Iš reklamų genezės galima spręsti ir apie valstybės rinkos ekonomikos, taip pat atitinkamo visuomenės mentaliteto formavimąsi. Kalbant apie spausdintą smukliąją reklamą, reikia paminėti, kad nepriklausomybės pradžioje periodiniuose leidiniuose dominavo nespalvoti skelbimai, sukomponuoti bevardžių spaustuvininkų ar atkeliavę iš užsienio kartu su reklamuojamais produktais.[1] Be to, laikraščiai stengėsi skelbti tokias reklamas, kurios daugiau ar mažiau atitiko tų laikraščių tematiką ir turinį. Buvo leidžiamos Lietuvos prekybos ir pramonės įstaigų adresų knygos, Žemės ūkio ir pramonės parodų katalogai. 

  Užsienio reklamų kokybė gerokai skyrėsi, todėl pradėta į jas lygiuotis. Spauda sunkiai kūrėsi iš naujo, tad naudotasi ir užsienio spaustuvių paslaugomis, dažnai ‒ Vokietijos.

   

   

   

   

   

   

                                                                            Kęstutis šapoka

  _______________

  [1] Jankevičiūtė, Giedrė. Keli žodžiai apie tarpukario Lietuvos reklamą. Iš: Tarpukario Lietuvos reklama / sudarė Ramūnas Minkevičius. Kaunas : R. Minkevičiaus individuali veikla, 2015, p. 29.

 • motociklas.jpg

  Auto Union DKW motociklai

  (...) Estetine ir poligrafine kokybe taip pat išsiskyrė Prancūzijos, Vokietijos reklama, leidžiama netgi atskiromis knygelėmis. Pavyzdžiui, DKW motociklams skirta knygelė, kurioje pristatomi ir išsamiai aprašomi skirtingi motociklų modeliai, jų techninės savybės, fotoreportažai apie motociklų eksploataciją visuose žemynuose, visa tai derinant su apgalvotais reklaminiais tekstais: „Šiandien DKW motociklai žinomi, tinkamai įvertinti ir pamėgti visame pasaulyje. Visose penkiose pasaulio šalyse daug tūkstančių mašinų ištikimai ir nenuilstamai tarnauja žmonėms, padėdamos jiems siekti užsibrėžtojo tikslo.“[1]

   

   

   

   

   

   

   

                                                                           Kęstutis Šapoka

  _______________________

  [1] Auto Union. DKW motociklai : (reklaminis katalogas). [S.l.] : [s.n.], [1938], p. 3.

 • Foedas1.jpg

  "Ford"

  (...) Etalonas buvo JAV reklama. Pavyzdžiui, „Fordo“ automobilių reklaminės knygutės savo menine kokybe, išradingumu ir įtaiga galėjo varžytis su meninėmis pasakų knygomis vaikams, nes vaizdinės reklamos kurtos ne griežto fotografinio dokumentalumo principu, kaip kad minėtame DKW motociklų kataloge, o pagal užsakymą profesionalių dailininkų pieštos akvarele kaip autoriniai kūriniai.

  Taigi net ne konkretūs automobiliai, o prabangaus, tačiau „kiekvienam prieinamo“ gyvenimo standartai galėjo būti pateikiami (ir suprantami) tarsi pasaka. Tarsi amerikietiška svajonė: „Naujas Fordas ne vieną dieną pagamintas, ir planas jį pagaminti ne vieną dieną kilęs. <...> Jame išsipildo Henry Fordo idealas: „Tikra rūšis už liaudžiai prieinamą kainą.“ <...> Naujas Fordas sudaro kaip tas jau buvo lauktina, neribotą pripažinimą specijalistų pasaulyj ir paėmė publikos širdis ataka“[1]

   

   

   

   

                                                                          Kęstutis Šapoka

  ____________________

  [1] Ford : katalogas. [S.l.] : [ s.n.], [193?].

 • novalginv.jpg

  "Novalgin: bealkaloidinis analgetikas ir antireumatikas..."

   

  (...) Vienam ar kitam valstybės laikotarpiui atstovaujanti reklama, netgi pramonės reklama, gali daug pasakyti apie to meto sociokultūrinę sanklodą, visuomenės mentalitetą, galų gale netgi apie „grynųjų meninių stilių“ įtaką ir santykį su tomis sritimis, kurios, atrodytų, yra gana tolimos. Kita vertus, „grynai estetinė“ reklamų kalba bet kuriuo atveju buvo ir yra susijusi su ideologija. Pavyzdžiui, XX a. ketvirtojo dešimtmečio vokiečių medicinos įmonės „Bayer“ reklama, atkeliaudavusi su produkcija ar netgi specialiai Lietuvos vartotojams spausdinta lietuvių kalba, žinoma, atspindi estetiką, kurią fašistinė Vokietija pasitelkdavo politinei propagandai.

   

   

   

   

                                                                           Kęstutis Šapoka