Parodos

„Ne, mes nesulėtinsime žingsnio“. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 metų Vakarų spaudoje

 • GHI_parodai_sv.jpg

  1990 m. sausio 18 d.

  Vincento Ledauco reportažas. „Sukilimas Lietuvoje: Šveicarija palaiko nepriklausomybę!“

   

  Lietuva atsidūrė Sovietų imperiją krečiančios šoko bangos centre... Vincentas Ledaucas susitiko su Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) ir Lietuvos išlaisvinimo judėjimo – Sąjūdžio – delegatu p. Narcizu Prielaida. Primename, kad mūsų šalyje Lietuvai niekas nebeatstovauja po to, kai, Sovietų Sąjungai pareikalavus, jos ambasada ir konsulatas Berne ir Ciuriche buvo brutaliai uždaryti. Veiksmas... apgailėtinas ir iki šiol, regis, neatitaisytas.

 • Resurrection de_parodai_sv.jpg

  1990 m. kovo 12 d.

  Gilbertas Salemas. „Šešių šimtmečių civilizacija: Lietuvos valstybės sukilimas“

   

  Litovskaja SSR nebeegzistuoja, tegyvuoja laisva Lietuva! Pirmoji iš trijų Baltijos šalių išstojusi iš Sąjungos, katalikiškoji Lietuva pasikliauja savo šešių šimtų metų senumo civilizacija. Šiandien ji tik šiek tiek didesnė už Šveicariją, tačiau XV a. pradžioje šalis užėmė plačią teritoriją, prilygstančią trims Prancūzijoms. 

   

  Autoriaus tinklaraštis

 • Les Lituaniens_parodai_sv.jpg

  1990 m. kovo 13 d.

  Gilbertas Salemas. „Lietuviai kalba“

   

  Federalinės užsienio reikalų ministerijos įgaliotinis p. Michaelis Pache’as primena, kad Šveicarija, iki 1940 m. palaikiusi diplomatinius santykius su Baltijos kraštais, „de jure niekada nepripažino TSRS  įvykdytos šių šalių aneksijos“. Ar buvo keliamas klausimas dėl pripažinimo de facto? P. Pache’as pasitenkino pažymėjęs: „Sekmadienį Lietuvoje paskelbtos nepriklausomybės principai ir jos siekio variantai bus lietuvių ir sovietų vadovų derybų objektas. Atsižvelgdama į šių derybų rezultatus, Šveicarija netrukus paskelbs savo poziciją.“ 

   

  Autoriaus tinklaraštis

 • La Suisse_parodai_sv.jpg

  1990 m. kovo 30 d.

  Armand’o Gaspard’o reportažas. „Vilnius tikisi atidaryti savo nuolatinę atstovybę Ženevoje“

   

  1990 metais kovo 11-ąją paskelbus nepriklausomybę, Lietuvos parlamentas pasiuntė į Šveicariją p. Arūną Degutį, vieną iš neseniai pagal Demokratų partijos sąrašą išrinktų deputatų. (...) Prieš pat sovietų okupaciją Ciuriche palikto ir saugomo lietuviško aukso likimas yra pavyzdinis (...) P. Degutis džiaugiasi dėl tokio bankų patikimumo, tuo pat metu pažymėdamas, kad Berne vykusių pokalbių metu Šveicarijoje saugomų 1203 kilogramų aukso problema nebuvo paliesta.

 • L'Illustre_parodai.jpg

  1990 m. balandžio 4 d.

  Pierre‘as-André Krolis. „Padėkite mums!“

   

  Ar tikrai, kaip teigia kai kurie mūsų komentatoriai, lietuviai klysta pernelyg skubėdami? Ar tikrai jų naujajam prezidentui, Vilniaus Muzikos konservatorijos profesoriui Vytautui Landsbergiui stinga politinės brandos? Jį palaiko didžioji dalis parlamentarų ir gyventojų dauguma; priešiški tik keli Maskvai likę ištikimi komunistai ir rusų tautinė mažuma.