Parodos

„Ne, mes nesulėtinsime žingsnio“. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 metų Vakarų spaudoje

 • gazeta_wyborca_parodai.jpg

  1990 m. kovo 12 d.

  Adamas Michnikas

   

  Džiaugsmas – pirmasis jausmas, kuris apima po Lietuvos parlamento deklaracijos. SĄJŪDIS – lietuvių tautinio atgimimo judėjimas – pasiekė savo pagrindinį tikslą. Parlamento rinkimai laimėti. Lietuvos parlamentas paskelbė Lietuvos nepriklausomybę.

  Niekas iš mūsų dar nežino, ką tai reiškia praktiškai. Tačiau žinome, kad mums, lenkams, tenka ypatinga atsakomybė. Ilgamečiai Lenkijos-Lietuvos istoriniai ryšiai mus įpareigoja ypač jautriai vertinti Lietuvos žmonių siekius.

   

  2014 metų Laisvės premijos laureatas Adamas Michnikas

   

  Tomas Venclova. „Laudatio Adamui Michnikui“

 • dziennik_polski_parodai.png

  1990 m. kovo 12 d.

  Nepriklausomybė Lietuvai

   

  Sąjūdžio mitinguose giedama Tautiška giesmė, prasidedanti žodžiais „Lietuva, Tėvyne mūsų...“, po 50 metų vėl tapo Lietuvos valstybės himnu. Naujojo Lietuvos parlamento nariai, kurie šeštadienio vakarą susirinko į inauguracinę sesiją, sugiedojo šią giesmę, pirmininkui paskelbus apie pirmosios naujos Aukščiausiosios Tarybos sesijos atidarymą.

 • Gazeta krakowska_parodai_sv.jpg

  1990 m. kovo 12 d.

  Lietuva paskelbė nepriklausomybę

   

  Pirmasis užsienio svečias, kuriam prof. Landsbergis suteikė žodį, buvo senatorius Tadeuszas Kłopotowskis, atvykęs į sesiją iš Varšuvos su Seimo nariu Henryku Wujecu. Sutiktas šiltais plojimais, senatorius Kłopotowskis, kreipdamasis į susirinkusiuosius Piliečių parlamentinio klubo vardu, perdavė lietuvių tautai sveikinimus ir susižavėjimo bei pritarimo žodžius, skirtus „visiems parlamentarams, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų ir tautinės priklausomybės“.