Parodos

Lietuvos literatūros tyrinėtojui, kritikui, pedagogui prof. Petrui Bražėnui – 75

˯Aprašymas

Virtuali paroda parengta Lietuvos literatūros tyrinėtojo, kritiko, pedagogo prof. Petro Bražėno 75 metų sukakčiai paminėti. Joje atsispindi literatūrologo kūrybinės ir mokslinės veiklos momentai. Petras Bražėnas – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Išleido kritikos knygas: „Ties dešimtmečio riba“ (1974), „Žmogus ir žodis prozoje “(1978, 1981), „Romano šiokiadieniai ir šventės“ (1983). Parengė mokymo metodinę priemonę „Prozos kūrinio analizė“ (2001), monografijas „Petras Cvirka“ (1998), „Juozo Apučio kūryba“ (2007),„ Amžininkai ir bendraamžiai“ (2010). Knygos „Žmogus ir žodis prozoje“ bei „Romano šiokiadieniai ir šventė“ yra išverstos ir išleistos rusų kalba. Petras Bražėnas – knygų redaktorius, sudarytojas, redakcinių komisijų narys, publikacijų periodiniuose ir tęstiniuose mokslo, kultūros leidiniuose autorius, dalyvauja literatūriniuose vakaruose. Recenzavo Juozo Apučio, Alfonso Bieliausko, Juozo Baltušio, Vytauto Bubnio, Jono Bulotos, Antano Venclovos, Antano Škėmos ir kitų autorių kūrybą. Parodoje eksponuojami Petro Bražėno darbai iš Nacionalinės bibliotekos fondų:  mokslinės knygos, rinktiniai straipsniai iš leidinių, sudaryti, redaguoti leidiniai. Parodą papildo dokumentai iš literatūrologo asmeninio archyvo. Parodos rengėja nuoširdžiai dėkoja prof. Petrui Bražėnui ir Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros vedėjo padėjėjai Ritai Repečkienei už bendradarbiavimą rengiant šią parodą. Parodą parengė Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus Kultūrinės veiklos vadybininkė-vyriausioji bibliotekininkė Nijolė Matusevičienė.