Parodos

Lietuvos literatūros tyrinėtojui, kritikui, pedagogui prof. Petrui Bražėnui – 75

˯Aprašymas

Petras Bražėnas gimė 1941 m. sausio 1 d. Mažeikiuose (Molėtų raj.). 1965 m. baigė Vilniaus universitete lituanistiką ir iki 1970 m. mokytojavo Molėtuose. 1970–1976 m. LKP CK kultūros skyriaus instruktorius. Nuo 1975 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys (LRS). 1976–86 m. LRS valdybos sekretorius, 1986–1990 m. LRS valdybos pirmasis sekretorius. 1976–1990 m. LRS savaitraščio „Literatūra ir menas“ redkolegijos narys. 1978 m. apgynė filologijos mokslų kandidato (humanitarinių mokslų daktaro) disertaciją. Nuo 2003 m. humanitarinių mokslų profesorius. P. Bražėnas – Lietuvos edukologijos universiteto (anksčiau – Vilniaus pedagoginis universitetas) Lituanistikos fakulteto docentas, profesorius. 1992–2007 m, fakulteto dekanas, Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorius. Bakalaurų ir magistratūros studijose skaitė kursus „Lietuvių literatūros procesas“, „Lietuvių literatūros klasikai (Petras Cvirka)“, „Literatūrologinio teksto analizė“ ir kt. Iki 2011 m. VPU Senato narys Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas, Mokslo ir studijų fondo ekspertas, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos narys. O taip pat – Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos narys. P. Bražėnas – kritikos knygų „Ties dešimtmečio riba“ (1974), „Žmogus ir žodis prozoje“ (1978, 1981), „Romano šiokiadieniai ir šventės“ (1983) autorius. Parengė mokymo metodinę priemonę „Prozos kūrinio analizė“ (2001). Išleido monografijas „Petras Cvirka“ (1998), „Juozo Apučio kūryba“ (2007), „Amžininkai ir bendraamžiai “(2010). Į rusų kalbą – išverstos knygos „Žmogus ir žodis prozoje“ (1981) bei „Romano šiokiadieniai ir šventė“ (1988). P. Bražėnas yra knygų redaktorius, sudarytojas, redakcinių komisijų narys, publikacijų periodiniuose ir tęstiniuose mokslo, kultūros leidiniuose autorius, dalyvauja literatūriniuose vakaruose. Spaudoje paskelbė per 300 mokslinių straipsnių, recenzijų, esė. Itin domėjosi J. Apučio, A. Bieliausko, J. Baltušio, V. Bubnio, R. Kašausko, M. Sluckio proza. Literatūrologui už knygą „Žmogus ir žodis prozoje“1982 m. įteikta Lietuvos Valstybinė premija. Parengta pagal: Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 77.