Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

 • c1.jpg

  Lietuvos pasiuntinys Prancūzijoje Petras Klimas.

  2016 m. vasario 23 d. sukako 125-eri metai, kai gimė vienas iš Lietuvos nepriklausomos valstybės kūrėjų, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signataras, diplomatas, istorikas Petras Klimas (1891–1969). Šis jubiliejus pagerbiamas virtualia paroda.

  Joje kviečiame artimiau susipažinti su šio diplomato biografija, kūryba, gausia korespondencija, leidiniais ir straipsniais apie jį, fotografijose ir filmuotoje medžiagoje užfiksuotais kadrais. Parodos lankytojai galės paskaityti lietuvių mokslininkų atsiliepimus apie jubiliatą, specialiai šiai parodai istorikės, humanitarinių mokslų daktarės Vilmos Bukaitės parengtą straipsnį Sutapęs su Lietuva: Petras Klimas.

  Už galimybę eksponuoti ikonografinę medžiagą, filmuotą dokumentiką Lietuvos diplomatijos ir kultūros veikėjai (1936–1940) nuoširdžiai dėkojame Lietuvos centriniam valstybės archyvui (šio archyvo Fotodokumentų, Dokumentų sklaidos bei Kino dokumentų skyrių darbuotojams, už pagalbą atrenkant medžiagą). Už leidimą panaudoti dokumentus parodos autorius taip pat dėkoja Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui (Virginijui Gasiliūnui ir kitiems šio instituto bibliotekos darbuotojams, už jų Rankraštyno fonduose saugomų fotografijų atranką), Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriams, Lietuvos nacionaliniam muziejui ir jo padaliniui – Signatarų namams.

  Malonios peržiūros!

  Paaiškinimai – sekančiame puslapyje.

 • logo12.jpg

  Parodos logotipas.

  LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
  LLTI B – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka.
  LMAVB RS – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius.
  LNB RKRS – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skiyrius.
  VUB RS – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius.