Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Juozas Tumas-Vaižgantas (centre) ir Petras Klimas (pirmoje eilėje antras iš kairės) su Lietuvos atstovybės Paryžiuje pašventinimo apeigų dalyviais. 1926 m. liepos 6 d.

    • Šaltinis: LLTI BF,inv[1].nr.21986,apl.265.
    Juozas Tumas-Vaižgantas (centre) ir Petras Klimas (pirmoje eilėje antras iš kairės) su Lietuvos atstovybės Paryžiuje pašventinimo apeigų dalyviais. 1926 m. liepos 6 d.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.