Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Baltijos šalių diplomatai, pasirašius Lietuvos, Estijos ir Latvijos santarvės ir bendradarbiavimo sutartį. 1934 m. rugsėjo 12 d., Ženeva.