Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Pasaulinės modernaus meno ir technikos parodos Baltijos paviljono kertinio akmens padėjimo ceremonijos dalyviai. 1937 m., Paryžius.