Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Lietuvos lakūnai – skrydžio aplink Europą dalyviai ir Prancūzijos karo aviacijos karininkai Lietuvos pasiuntinybės priėmimo Paryžiuje metu. 1934 m. liepos 3–6 d.

    • Šaltinis: LCVA.P-20229.
    Lietuvos lakūnai – skrydžio aplink Europą dalyviai ir Prancūzijos karo aviacijos karininkai Lietuvos pasiuntinybės priėmimo Paryžiuje metu. 1934 m. liepos 3–6 d.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.