Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Petras Klimas su Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje antruoju sekretoriumi ir prekybos skyriaus vedėjumi Antanu Liutkumi. 1941 m., Beaulieu (Prancūzija).

    • Šaltinis: Iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rinkinių.
    Petras Klimas su Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje antruoju sekretoriumi ir prekybos skyriaus vedėjumi Antanu Liutkumi. 1941 m., Beaulieu (Prancūzija).
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.