Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Petras Klimas (1-as iš dešinės) su žmona Brone Klimiene (2-a iš kairės), Lietuvos nuolatiniu delegatu prie Tautų Sąjungos Edvardu Turausku (2-as iš dešinės), Lietuvos atstovu Tautų Sąjungoje Jurgiu Savickiu (1-as iš kairės). 1942 m., Grasse (Prancūzija).

    • Šaltinis: Iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rinkinių.
    Petras Klimas (1-as iš dešinės) su žmona Brone Klimiene (2-a iš kairės), Lietuvos nuolatiniu delegatu prie Tautų Sąjungos Edvardu Turausku (2-as iš dešinės), Lietuvos atstovu Tautų Sąjungoje Jurgiu Savickiu (1-as iš kairės). 1942 m., Grasse (Prancūzija).
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.