Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Bronė Klimienė (pirma iš dešinės) su Jurgiu ir Inge Savickiais bei Stasiu ir Vincenta Lozoraičiais.

    • Šaltinis: Iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rinkinių.
    Bronė Klimienė (pirma iš dešinės) su Jurgiu ir Inge Savickiais bei Stasiu ir Vincenta Lozoraičiais.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.