Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Respublikos Prezidento 1938 m. vasario 16 d. aktas, kuriuo Petras Klimas bei kiti nusipelnę asmenys apdovanoti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsnio ordinu.

    • Šaltinis: LCVA.F.923, ap.1,b.597,1.98,98a.p.
    Respublikos Prezidento 1938 m. vasario 16 d. aktas, kuriuo Petras Klimas bei kiti nusipelnę asmenys apdovanoti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsnio ordinu.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.