Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Petro Klimo apdovanojimo Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu liudijimas. 1928 m. gegužės 15 d.