Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Bronė Klimienė (sėdi antra iš dešinės) su Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje konsulo Antano Liutkaus žmona Janina Liutkiene (stovi pirma iš kairės), Lietuvos diplomato Juozo Tūbelio žmona Jadvyga Tūbeliene (sėdi pirma iš dešinės), lietuvių kilmės prancūzų semiotiku, kalbininku Algirdu Juliumi Greimu (stovi antras iš kairės), jo žmona Teresa Mary Keane-Greimiene (trečia iš dešinės). 1952–1953 m., Paryžius.

    • Šaltinis: Iš asmeninio Perkūno Liutkaus archyvo.
    Bronė Klimienė (sėdi antra iš dešinės) su Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje konsulo Antano Liutkaus žmona Janina Liutkiene (stovi pirma iš kairės), Lietuvos diplomato Juozo Tūbelio žmona Jadvyga Tūbeliene (sėdi pirma iš dešinės), lietuvių kilmės prancūzų semiotiku, kalbininku Algirdu Juliumi Greimu (stovi antras iš kairės), jo žmona Teresa Mary Keane-Greimiene (trečia iš dešinės). 1952–1953 m., Paryžius.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.