Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Prancūzijoje Petro Klimo 1925 m. spalio 20 d. raštas Lietuvos užsienio reikalų ministrui dėl brošiūros Vilniaus klausimu išleidimo.

    • Šaltinis: LCVA.F.383,ap.7,b.556,l.36.
    Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Prancūzijoje Petro Klimo 1925 m. spalio 20 d. raštas Lietuvos užsienio reikalų ministrui dėl brošiūros Vilniaus klausimu išleidimo.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.