Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Įgalioto ministro, Teisės administracijos departamento dir. J. Aukštuolio laiškas P. Klimui. 1930 m., Kaunas.