Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Diplomatas G. Manzoni praneša P. Klimui, kad yra atšaukiamas iš ambasadoriaus pareigų Prancūzijoje. 1932 m., Paryžius.