Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Klimas P. Vieno prancūzo įspūdžiai Lietuvoje Vytauto laikais: Guillebert de Lannoy kelionė 1413–14 metais // Židinys. 1930, nr. 3, p. 232–245.