Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Gustaitė G. Petro Klimo 100-ųjų gimimo metinių sukakties minėjimas // Lietuvos istorijos metraštis, 1991. 1993, p. 217.