Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Klimas P. Pageltusių lapų kalba: [Lietuvos valstybės kūrimas 1915–1918 metais] // Margutis. 1955, Vol. 28, no. 12, p. 12–14.