Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Klimas P. Pageltusių lapų kalba: [Lietuvos valstybės kūrimas 1915–1918 metais] // Margutis. 1956, Vol. 29, no. 1, p. 10–11.