Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Bikulčius V. Tėvo bruožus prisimenant: [signataro sūnaus Petro Klimo jaunesniojo prisiminimai apie tėvą] // Atgimimas. 1991, rugpjūčio 8–15, nr. 33, p. 7.