Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Petras Klimas su dukra Egle Klimaite-Fourier-Ruelle (trečia iš kairės), jos dukra Daphné (pirma iš kairės) bei Nepriklausomos Lietuvos Vidaus reikalų ministro Antano Endziulaičio dukra Danutė Endziulaitytė. Apie 1965 m., Kaunas.

    • Šaltinis: LCVA.F.667,ap.1,b.68,l.21.
    Petras Klimas su dukra Egle Klimaite-Fourier-Ruelle (trečia iš kairės), jos dukra Daphné (pirma iš kairės) bei Nepriklausomos Lietuvos Vidaus reikalų ministro Antano Endziulaičio dukra Danutė Endziulaitytė. Apie 1965 m., Kaunas.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.