Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Petro Klimo laiškas Bronei Lesauskienei, vokiečių ir sovietų okupacijos metais Lietuvoje jį globojusiai svainei. 1946 m. gruodžio 5 d., Čeliabinskas.

    • Šaltinis: LNB RKRS.F.130,b.1922,l.2,2v.
    Petro Klimo laiškas Bronei Lesauskienei, vokiečių ir sovietų okupacijos metais Lietuvoje jį globojusiai svainei. 1946 m. gruodžio 5 d., Čeliabinskas.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.