Parodos

Mielai Ievai… Ievos Simonaitytės knygų kolekcijos autografai Nacionalinėje bibliotekoje

 • Antanas Miškinis. „Varnos prie plento“ (1935).jpg

  1935 m. apdovanotas Sakalo premija

  Antanas Miškinis. „Varnos prie plento“ (1935)

  Draugui Jevai Simonaitytei – Didžiosios ir Mažosios Lietuvos visiško suartinimo vardan. Ant. Miškinis. 1936.I.23[,] Klaipėda.
  __________________________________________________________


  „Jievos Simonaitytės romanas – Mažosios Lietuvos gyvenimo enciklopedija, atskleidžianti iki šiol mums nežinomas sritis. Nežiūrint į kitokias istorines Mažosios Lietuvos sąlygas, kuriose teko gyventi jos žmonėms, tie žmonės nenustojo pagrindinių tautinių bruožų – jie primena mums Didžiosios Lietuvos kaimo gyventojus. Mus itin džiugina, kad Mažosios Lietuvos broliai, tiek šimtų metų gyvenę svetimųjų tarpe, išsaugojo savo būdą ir dvasią.

  Romano autorė čia nutiesė kelią į didesnį tarpusavį supratimą ir susiartinimą. Tie, kurie abejoja didesne literatūros veikalų įtaka, šiandien, paskaitę romaną, patys įsitikins priešingai. Jievos Simonaitytės romanas ne mažiau atsvers, kaip šimtai kalbų ir laikraščių straipsnių. Plačioji visuomenė šituo romanu negalės nesusidomėti. Čia ras ir įdomios lektūros ir daug naudingų žinių.

  Literatūros stebėtojui šis romanas įdomus ir meniškuoju atžvilgiu. Po Duonelaičio čia yra pirmas Mažosios Lietuvos didelio masto veikalas. <...>“

  Miškinis, Antanas. Jieva Simonaitytė. Aukštujų Šimonių likimas. Šviesos keliai, 1936, Nr. 1, p. 54.